Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Séc sang giai đoạn phát triển mới

Phóng sự ảnh Xem tiếp