Nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Argentina

Phóng sự ảnh Xem tiếp