Việt Nam-UAE hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch thương mại

Phóng sự ảnh Xem tiếp