Hà Nội và Matxcova tăng cường hợp tác giữa hai địa phương

Phóng sự ảnh Xem tiếp