Đoàn công tác đối ngoại nhân dân làm việc tại Oasinhtơn

Phóng sự ảnh Xem thêm