Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đến dự Đại hội toàn quốc Hội HN Việt – Lào lần thứ III

Phóng sự ảnh Xem thêm