Khánh thành nhà Hữu nghị và tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm