Tổng thống A.Lukashenko gặp gỡ các cựu sinh viênViệt Nam học tập tại Belarussia

Phóng sự ảnh Xem thêm