Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu

Phóng sự ảnh Xem tiếp