Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-146

Phóng sự ảnh Xem tiếp