Hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển là mục tiêu của mọi quốc gia

Phóng sự ảnh Xem tiếp