Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ

Phóng sự ảnh Xem tiếp