Chủ tịch Cuba khẳng định luôn coi trọng quan hệ mọi mặt với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp