Đón Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào tại Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem tiếp