Tích cực, chủ động giao lưu, đoàn kết với bạn bè Pháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp