Xúc tiến hợp tác, kết nghĩa giữa thành phố Melaka (Malaysia) và Hội An

Phóng sự ảnh Xem tiếp