GCS tặng phòng máy tính 550 triệu đồng cho học sinh tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem thêm