Giao lưu “Hiệp định Paris và tấm lòng bạn bè quốc tế”

Phóng sự ảnh Xem tiếp