Học giả Ấn Độ nêu bật tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình

Phóng sự ảnh Xem tiếp