Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam cảm ơn nhân dân Việt Nam tặng vật tư y tế chống dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem thêm