Đề xuất tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Ma-rốc

Phóng sự ảnh Xem thêm