Ra mắt ấn phẩm lưu trữ “Chuyến du hành vũ trụ lịch sử”

Phóng sự ảnh Xem thêm