Tưởng niệm người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm