Trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình tặng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm