Việt Nam tin tưởng tình hình ở Ấn Độ sẽ sớm được kiểm soát

Phóng sự ảnh Xem thêm