Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Bra-xin sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021