Họp Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng Hoà bình thế giới

Phóng sự ảnh Xem tiếp