Trao kỷ niệm chương “ Vì hòa bình Hữu nghị giữa các dân tộc” cho cựu TNS Tom Hayden

Phóng sự ảnh Xem thêm