KOICA hỗ trợ gần 8.5 triệu USD xây dựng trường đại học số tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp