Khai trương Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga Matxcova

Phóng sự ảnh Xem thêm