Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết lên án khủng bố

Phóng sự ảnh Xem tiếp