Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu quan điểm về các vấn đề quốc tế

Phóng sự ảnh Xem thêm