Nhiều tổ chức và đơn vị của Lào ủng hộ Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem thêm