Nhìn lại quá trình hoạt động cách mạng của Bác trên quê hương Cách mạng Tháng Mười Nga

Phóng sự ảnh Xem tiếp