Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Điện Biên: phát triển các chi hội kết nghĩa với Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp