Tổ chức giao lưu giữa thanh, thiếu niên Việt Nam - Nhật Bản

Phóng sự ảnh Xem tiếp