Thúc đẩy mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam – Uzbekistan

Phóng sự ảnh Xem tiếp