Quan hệ giữa tỉnh Bắc Giang với các đối tác Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp

Phóng sự ảnh Xem tiếp