Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân cho 18 Liên hiệp địa phương khu vực phía Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp