Thính giả Trung Quốc: Việt Nam ơi, cố lên nhé!

Phóng sự ảnh Xem thêm