Thủ tướng về tới Hà Nội, kết thúc chuyến công tác tại Hoa Kỳ

Phóng sự ảnh Xem tiếp