Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại giao 30 của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm