Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Phóng sự ảnh Xem tiếp