Video: Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp