Tuyên bố chung Việt-Hàn về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Phóng sự ảnh Xem tiếp