Tổng Bí thư gửi điện mừng Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình tái cử

Phóng sự ảnh Xem tiếp