Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017"

Phóng sự ảnh Xem thêm