Trao tặng Kỷ niệm chương cho Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem thêm