Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam gắn liền với những dấu mốc quan trọng của quân đội Campuchia

Phóng sự ảnh Xem thêm