Thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống, vun đắp tình Hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên

Phóng sự ảnh Xem thêm